Gwarancja

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI TONERÓW MARKI  PRINTinTM

 

Niniejsza gwarancja dotyczy tonerów marki PRINTin zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 Gwarancja:

 § 1

Firma PRINTin SUPPLIES gwarantuje, że oferowane przez nią kasety z tonerem przeznaczone do drukarek laserowych są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych (w szczególności wad materiałowych).

 § 2

Okres gwarancji towarów określonych w § 1 wynosi 36 miesiące od daty zakupu.

 § 3

Towary objęte gwarancją producenta serwisowane są przez autoryzowany serwis na warunkach określonych przez producenta.

 § 4

W przypadku dostarczenia produktu wadliwego, firma PRINTin SUPPLIES zobowiązuje się do jego wymiany na produkt nowy, wolny od wad lub zwrotu jego równowartości pieniężnej. O wyborze sposobu realizacji udzielonej gwarancji decyduje firma PRINTin SUPPLIES.

 Tryb zgłaszania i przebieg reklamacji:

§ 5

W przypadku zakupienia wadliwej kasety z tonerem, Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania wadliwego produktu wraz z jego reklamacją pisemną i opisem stwierdzonego problemu do firmy PRINTin SUPPLIES (adres: ul. Dobiegniewska 7, 60-182 Poznań). W przypadku uwzględnienia reklamacji, koszty wysyłki ponosi firma PRINTin SUPPLIES.  

 § 6

Klient może zgłaszać problemy techniczne zakupionego produktu firmy PRINTin SUPPLIES w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 9.00 do 16.00 pod numerem telefonu: 061 853 31 69 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 § 7

Firma PRINTin SUPPLIES zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku jej uwzględnienia – do wysłania nowej kasety z tonerem lub zwrotu jej równowartości pieniężnej w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wadliwego towaru z reklamacją. W przypadku złożenia reklamacji w piątek lub dzień przedświąteczny, termin 48-godzinny ulega przerwaniu do najbliższego dnia roboczego.

 § 8

Firma PRINTin SUPPLIES nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w terminie realizacji gwarancji spowodowane przez:

 • okresowy brak właściwego towaru na stanie magazynowym firmy,
 • firmy spedycyjne,
 • inne czynniki nie leżące po stronie firmy PRINTin SUPPLIES.

 § 9

Firma PRINTin SUPPLIES zobowiązuje się ponadto do naprawienia wszelkich uszkodzeń powstałych w urządzeniu drukującym, spowodowanych wadliwą kasetą z tonerem marki PRINTIN. Decyzja o sposobie naprawy sprzętu podejmowana jest wyłącznie przez przedstawiciela firmy PRINTIN.

 Utrata praw gwarancyjnych oraz zwolnienia z odpowiedzialności:

 § 10

Postanowienia niniejszej gwarancji nie znajdują zastosowania w poniższych przypadkach:

 • jeżeli kasety z tonerem wykorzystywane były niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi,
 • jeżeli kasety z tonerem były otwierane w celu ich ponownego napełnienia, przerobienia lub w inny sposób modyfikowane,
 • powstałe uszkodzenia są wynikiem normalnego zużycia produktu,
 • jeżeli karta gwarancyjna PRINTin SUPPLIES, dokument wydania z magazynu, dokument wydania z serwisu lub faktura zakupu PRINTin SUPPLIES są niemożliwe do odczytania, 
 • wad i uszkodzeń towaru powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia towaru i wywołania w nim wady,
 • uszkodzeń wynikających z eksploatacji w skrajnie niekorzystnych warunkach, tj. dużej wilgoci, zbyt niskiej lub wysokiej temperatury, itp.,
 • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub zrywania plomb albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację, 
 • stwierdzenia uszkodzenia, naruszenia lub usunięcia numerów seryjnych bądź innych oznaczeń identyfikujących sprzęt albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający ich identyfikację.

 § 11

Tonery marki PRINTIN zostały zaprojektowane z myślą o jednorazowym użyciu. Firma PRINTin SUPPLIES nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane próbą modyfikacji produktu, mającą na celu przedłużenie jego żywotności, ani żadnej innej, nieautoryzowanej ingerencji.

 § 12

Osobami uprawnionymi do otwierania kaset są wyłącznie pracownicy działu technicznego firmy PRINTIN oraz wyspecjalizowani technicy.

 Przypisy końcowe:

 § 13

Firma PRINTin SUPPLIES nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie inne szkody powstałe w wyniku wykorzystania tonera marki PRINTIN, a w szczególności z tytułu zwrotu utraconych zysków.

 § 14

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (podana usterka nie występuje), pobrana zostanie opłata za diagnostykę oraz ekspertyzę w wysokości zgodnej z obowiązującym cennikiem.

 § 15

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową, określonych w ustawie z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o Zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176).

 § 16

Nabywca dokonując zakupu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszymi warunkami gwarancyjnymi.

 § 17

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 § 18

Do dnia uregulowania przez kontrahenta płatności w pełnej wysokości, bieg terminów usunięcia wad i uszkodzeń sprzętu drukującego ulega zawieszeniu i nie wiąże serwisu PRINTin SUPPLIES. Nabywca wyraża tym samym zgodę na zatrzymanie w depozycie przyjętego sprzętu przez serwis PRINTin SUPPLIES.

Sprzęt oddany do serwisu i nieodebrany po upływnie trzech miesięcy, liczonych od daty naprawy, ulega złomowaniu.

Warunkiem przyjęcia drukarki do serwisu PRINTin SUPPLIES jest dostarczenie, osobiste lub za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), na koszt i ryzyko Nabywcy, kompletnego urządzenia w oryginalnym opakowaniu, tj. z wyposażeniem i w takiej konfiguracji, w jakiej został zakupiony przez Nabywcę.
W przypadku dostarczenia sprzętu i towaru do serwisu za pośrednictwem przewoźnika (spedytora), Nabywca zobowiązany jest do załączenia specyfikacji do każdej paczki, która zawiera (na jednej kartce) nazwę towaru, numer seryjny, opis załączonego wyposażenia, liczbę towarów zawartych w każdej paczce, szczegółowy opis uszkodzenia.
Jeżeli toner jest w momencie jego odbioru uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem przewoźnika (firmy spedytorskiej) na nasz aktualny adres, na koszt gwaranta.

CERTYFIKATY JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI

                                                      

 

Kontakt

PRINTin Sp. z o.o. sp.k.

ul. Kamiennogórska 22, wejście D
60-179 Poznań

NIP PL7781468433
REGON 301311980

© Printin 2024
Design: Solmedia.pl