Certyfikaty

W trosce o jakość produktów marki PRINTin™, producent spełnia wymagania niezależnych instytucji, takich jak:

Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA – Krajowa Izba Rzemieślnicza), Jury Umweltzeichen (Blauer Engel – Niebieski Anioł – znak ekologiczny) czy Deutschen Instituts für Normung (Niemiecki Instytut Norm).


Oferowane przez nas produkty spełniają nie tylko normy takie jak "LGA – schadstoffgeprüft" (przetestowane pod względem substancji szkodliwych) czy DIN 33870 (Niemiecki Indeks Norm nr 33870), ale i przewyższają je w wielu punktach.

Certyfikaty producenta:

 • ISO 9001,
 • ISO 14001,
 • ISO 26000,
 • ISO 19752, -19798, -24711.

Certyfikaty i normy produktów:

 • DIN 33870,
 • DIN 33871,
 • AMES Test – test na obecności szkodliwych substancji (z oświadczeniem o braku ewentualnej szkodliwości produktów),
 • SMTC,
 • ASTM American Society for Testing Materials (ASTM F1856-98),
 • REACH,
 • LGA-Prüfbericht (test LGA – Niemieckiej Krajowej Izby Rzemieślniczej),
 • BG-Prüfbericht.

Wszystkie nasze produkty posiadają dokument świadczący o bezpieczeństwie.

Co reguluje norma DIN 33870

PRODUKCJA

 • Badania wstępne pustych modułów.
 • Demontaż.
 • Czyszczenie.
 • Montaż (wymiana zużytych części, szczelność, ponowne napełnienie).
 • Data ponownego przerobienia.
 • Ścisłe oznaczenia, w szczególności: producent, typ, zakres zastosowania, sposób przerobienia i wydajność, zarówno na kartridżu, jak i na opakowaniu.

 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Wykonanie testów porównawczych 5 tonerów OEM oraz 5 tonerów kompatybilnych.
 • Kartridże.
 • Określenie pola testowego (test w komorze klimatycznej, stałe kryteria dla zaczernienia, wydajność, wadliwość tonerów).
 • Test AMES dla używanych tonerów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Rozróżnienie i podanie informacji o przeróbkach, jakim podlega toner.
 • Oznaczenie zabezpieczające EG dla każdego produktu.
 • Raport z kontroli każdego produktu.
 • Rozwiązania dotyczące utylizacji odpadów. 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKÓW NORMY DIN 33870

Dzięki normie DIN 33870 końcowy nabywca powinien otrzymać przejrzyste informacje odnośnie zgodności produktów oferowanych na rynku zamienników, z normami zdrowia i ochrony środowiska. Dlatego norma ta stanowi, że każdy produkt, który spełnia stawiane przez nią kryteria, powinien być opatrzony w odpowiednie oznaczenia.

Wyniki testów AMES potwierdzają, że wszystkie produkty nie zawierają substancji szkodliwych dla człowieka.

Produkcja naszych tonerów opiera się prawie wyłącznie na oryginalnych pustych tonerach. Najważniejsze elementy tonera, które podlegają wymianie to: OPC drum oraz elektryczne złącza/kontakty.

W zakresie pozostałych elementów jakość naszych tonerów dorównuje każdorazowo jakości produktów oryginalnych, a często ją przewyższa.

 

Przeprowadzone czynności

Refiller

Refresher

Rebuilder

PRINTin

Rozkładanie modułu na części

 

 

x

x

Czyszczenie modułu

x

x

x

x

Wymiana zużytych części

 

 

x

x

Obróbka zużytych części

 

 

x

 

Wymiana clearing blade

 

 

 

x

Powlekanie walca magnetycznego

 

 

 

x

Foto przełącznik niesprawdzony

x

 

 

 

Foto przełącznik regenerowany

 

x

 

 

Foto przełącznik wymieniany

 

 

x

x

Wykorzystanie foto przełącznik od OEM dostawców

x

x

 

 

Pojemnik tonera napełniany

x

x

x

x

Pojemnik tonera wymieniany

 

 

x

x

Wypełnione normalnym tonerem

x

x

 

 

Wypełnione tonerem wysokiej jakości

 

 

x

x

Kontrola jakości

 

 

x

x

CERTYFIKATY JAKOŚCI I WYDAJNOŚCI

                                                      

 

Kontakt

PRINTin Sp. z o.o. sp.k.

ul. Kamiennogórska 22, wejście D
60-179 Poznań

NIP PL7781468433
REGON 301311980

© Printin 2024
Design: Solmedia.pl