W trosce o jakość produktów marki PRINTin™, producent spełnia wymagania niezależnych instytucji, takich jak:

Landesgewerbeanstalt Bayern (LGA - Krajowa Izba Rzemieślnicza),
Jury Umweltzeichen (Blauer Engel - Niebieski Anioł - znak ekologiczny)
czy Deutschen Instituts für Normung (Niemiecki Instytut Norm).

Produkty spełniają nie tylko normy takie jak "LGA - schadstoffgeprüft" (przetestowane pod względem substancji szkodliwych) oraz DIN 33870 (Niemiecki Indeks Norm nr 33870), ale i przewyższają je w wielu punktach.

Certyfikaty producenta:

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 26000
 • ISO 19752, -19798, -24711

Certyfikaty i normy produktów:

 • DIN 33870
 • DIN 33871
 • AMES Test - test na obecności szkodliwych substancji (z oświadczeniem o braku ewentualnej szkodliwości produktów)
 • SMTC
 • ASTM American Society for Testing Materials (ASTM F1856-98)
 • REACH
 • LGA-Prüfbericht (test LGA - Niemieckiej Krajowej Izby Rzemieślniczej)
 • BG-Prüfbericht

Wszystkie nasze produkty posiadają dokument świadczący o bezpieczeństwie.

Co reguluje norma DIN – 33870

PRODUKCJA

 • Badania wstępne pustych modułów
 • Demontaż
 • Czyszczenie
 • Montaż (wymiana zużytych części, szczelność, ponowne napełnienie)
 • Data ponownego przerobienia
 • Ścisłe oznaczenia, w szczególności: producent, typ, zakres zastosowania, sposób przerobienia i wydajność, zarówno na kartridżu jak i na opakowaniu

 ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Wykonanie testów porównawczych 5 tonerów OEM oraz 5 tonerów kompatybilnych
 • Kartridże
 • Określenie pola testowego (test w komorze klimatycznej, stałe kryteria dla zaczernienia, wydajność, wadliwość tonerów)
 • Test AMES dla używanych tonerów

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • Rozróżnienie i podanie informacji o przeróbkach jakim podlega toner
 • Oznaczenie zabezpieczające EG dla każdego produktu
 • Raport z kontroli każdego produktu
 • Rozwiązania dotyczące utylizacji odpadów 

ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH PUNKÓW NORMY DIN 33870

 Dzięki normie DIN 33870 końcowy nabywca, powinien otrzymać przejrzyste informacje odnośnie zgodności produktów oferowanych na rynku zamienników, z normami zdrowia i ochrony środowiska. Dlatego norma ta stanowi, że każdy produkt który spełnia stawiane przez nią kryteria powinien być opatrzony w odpowiednie oznaczenia.

Wyniki testów AMES potwierdzają, że wszystkie produkty nie zawierają substancji szkodliwych dla człowieka.

Produkcja naszych Tonerów opiera się prawie wyłącznie na oryginalnych pustych tonerach. Produkcja w oparciu o nowe i ponownie wykorzystywane części stanowi zatem pierwszą przeróbkę. Najważniejsze elementy tonera jakie podlegają wymianie to: OPC drum oraz elektryczne złącza/kontakty.

W zakresie pozostałych elementów jakość naszych tonerów dorównuje każdorazowo jakości produktów oryginalnych, a często ją przewyższa.

 

Przeprowadzone czynności

Refiller

Refresher

Rebuilder

PRINTin

Rozkładanie modułu na części

 

 

x

x

Czyszczenie modułu

x

x

x

x

Wymiana zużytych części

 

 

x

x

Obróbka zużytych części

 

 

x

 

Wymiana clearing blade

 

 

 

x

Powlekanie walca magnetycznego

 

 

 

x

Foto przełącznik niesprawdzony

x

 

 

 

Foto przełącznik regenerowany

 

x

 

 

Foto przełącznik wymieniany

 

 

x

x

Wykorzystanie foto przełącznik od OEM dostawców

x

x

 

 

Pojemnik tonera napełniany

x

x

x

x

Pojemnik tonera wymieniany

 

 

x

x

Wypełnione normalnym tonerem

x

x

 

 

Wypełnione tonerem wysokiej jakości

 

 

x

x

Kontrola jakości

 

 

x

x

JESTEŚMY RZETELNĄ FIRMĄ

NIE BIORĄCĄ UDZIAŁU W

PŁATNYCH PROGRAMACH

CERTYFIKOWANIA RZETELNOŚCI

FILM - w celu zmniejszenia problemów związanych z drukowaniem po wymianie tonera proponujemy obejrzeć wideo – instrukcja wymiany tonera do drukarki ...

Czytaj więcej

Oryginalne Tonery PRINTin™ to:  Kartridże z tonerem, które dotrzymują obietnicy.  produkty w harmonii z ekologią (remanufaktura produktów)  ...

Czytaj więcej

EKOLOGIA - Ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego jest integralną częścią naszej filozofii i wpływa na wszystko co jest związane z naszymi...

Czytaj więcej